W dniu 24.02.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 269/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 179.347,72 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 182.546,32 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc