W dniu 02.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 772/22 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 393.327,90 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 415.778,72 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc