W dniu 02.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 772/22 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 179.347,72 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 210.234,42 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc