W dniu 23.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 3381/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 78.497,05 zł oraz 32.789,24 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 234.654,22 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc