W dniu 19.04.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt VIII C 572/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 44.500,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 61.440,99 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc