W dniu 27.05.2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie pod sygnaturą akt I C 489/20 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 202.934,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc