W dniu 30.11.2021 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 65/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc