W dniu 08.02.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt II C 868/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 110.601,35 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 98.420,05 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc