W dniu 07.03.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt II C 1328/20 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 62.859,47 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 77.321 ,05 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc