W dniu 24.04.2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt t I ACa 595/22 oddalił apelację banku od wyroku oddalającego powództwo o zapłatę Banku przeciwko kredytobiorcy. Tym samym kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w kwocie ponad 550 000 zł.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc