W dniu 30.05.2022 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie pod sygnaturą I C 226/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 242.337,43 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 354.436,24 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc