W dniu 02.06.2022 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie pod sygnaturą XII C 1368/18 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 640.236,35 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 861.789,55 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc