W dniu 02.06.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 11618/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 237.712,88 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 254.499,37 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc