W dniu 08.08.2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I ACa 1264/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 173.600,71 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 630.000,01 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc