W dniu 24.10.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 865/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 118.117,40 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 212.136,23 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc