W dniu 27.10.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXIV C 139/18 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 388.343,83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 312.133,73 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc