W dniu 16.11.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą II C 1240/22 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 123.732,82 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 167.980,48 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc