W dniu 24.11.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą XII C 863/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 155.085,21 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 146.565,01 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc