W dniu 29.11.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I C 402/21ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 91.949,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 98.354,18 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc