W dniu 15.12.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I C 2184/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 308.788,92 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 324.734,18 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc