W dniu 10.05.2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 10958/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 109.480,65 zł oraz 7.016,71 chf wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty ponad 134.123,87 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc