Sprawa przeciwko Santander Bank Polska na tle kredytu frankowego

Prawnicy kancelarii doradzają klientom na tle sporu z bankiem dotyczącego kredytu frankowego.

 

Prawnicy kancelarii doradzają klientom na tle sporu z bankiem dotyczącego kredytu frankowego. Klienci spłacają kredyt regularnie od ponad 10 lat, mimo tego faktu saldo kredytu jeszcze wzrosło. Wskutek tego klienci mają do oddania więcej niż na samym początku spłaty kredytu. Prawnicy podnieśli w postępowaniu szereg argumentów dotyczących nieważności umowy kredytu i abuzywności poszczególnych przepisów. Podnieśli również iż oferowany produkt nie był kredytem ale instrumentem finansowym co dodatkowo powoduje nieważność, z czym zgodził się biegły sądowy powołany w postępowania. Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę prawie 1 mln zł. Kancelaria prowadzi kilkaset analogicznych spraw.

 

biuro

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc