Przejęcie udziałów w firmie Trans Express przez SEWAM na poczet zabezpieczenia wierzytelności w wysokości 2,2 mln zł

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od udziałowca firmy Trans Express, w której udziały miał SEWAM.

 

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od udziałowca firmy Trans Express, w której udziały miał SEWAM. W tym celu wobec braku współpracy dłużnika prawnicy kancelarii doprowadzili do przymusowego zwołania Zgromadzenia Wspólników. Dzięki sprawnemu działaniu doszło do przejęcia udziałów i zabezpieczeniu wierzytelności klienta.

 

dlugi

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc