W dniu 31.10.2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I ACa 1190/21 prawomocnie oddalił pozew Banku w którym Bank domagał się zapłaty kwoty 466 019,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc