W dniu 12.03.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie od sygnaturą LD1M/GUp/7/2023 ogłosił upadłość klienta kancelarii. Jednocześnie Sąd zatwierdził warunki sprzedaży nieruchomości klienta kancelarii na rzecz wskazanego nabywcy. Pozwoliło to na przyspieszenie postępowania upadłościowego i zmniejszenie kosztów postępowania oraz uzyskanie rynkowej ceny sprzedaży. Dodatkowo klient kancelarii otrzymał na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kwotę 40 800 zł. Wartość umorzonych zobowiązań klienta kancelarii wynosi kwotę ponad 1,5 mln

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc