W dniu 18.10.2022 roku została ogłoszona upadłość spółki z o.o. z branży budowlanej. Początkowo Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika. Prawnicy kancelarii złożyli zażalenie na oddalenie wniosku i udowodnili, że spółka posiada wystarczający majątek na przeprowadzenie upadłości. Sąd II instancji uchylił postanowienie o oddaleniu wniosku i Sąd I instancji zajmując się ponownie sprawą ogłosił upadłość spółki.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc