Ogłoszenie upadłości przez klienta prowadzącego działalność gospodarczą

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentacji w postępowaniu przed sądem.

 

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentacji w postępowaniu przed sądem. Sprawa niniejsza została przejęta przez kancelarię po tym jak sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości. Po analizie sytuacji prawnicy kancelarii prawnicy znaleźli rozwiązanie na złożenie kolejnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony a upadłość została ogłoszona. Wartość umorzonych zobowiązań klienta to kwota ponad 3 mln zł.

 

garnitur

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc