Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy z branży usługowej

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą w branży usługowej w zakresie upadłości.

 

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą w branży usługowej w zakresie upadłości. Zadłużenie klienta przewyższało w znacznym stopniu wartość jego majątku a jednocześnie prowadzenie działalności było od dłuższego czasu nierentowne. Najlepszym rozwiązaniem było ogłoszenie upadłości. Upadłość została ogłoszona i udało się następnie wydzierżawić od syndyka nieruchomości aby można było prowadzić działalność. Wartość zobowiązań umorzonych dla klienta opiewała na kwotę ponad 1,5 mln zł.

 

kobiety

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc