W dniu 25.01.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt XIV GU 1083/21 ogłosił upadłość osoby fizycznej. Następnie na skutek przeprowadzonego postepowania upadłościowego Sąd umorzył wszystkie zobowiązania bez ustalania planu spłaty.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc