Postanowieniem z dnia 04.03.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie pod sygnaturą akt XIV GUp 159/22 ogłosił upadłość klienta kancelarii. Następnie zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe i został zatwierdzony plan spłaty na mocy którego dłużnik będzie zobowiązany do spłaty kwoty po 1500 zł miesięcznie przez 84 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona pozostała kwota zobowiązań dłużnika opiewająca na kwotę ponad 2 mln złotych.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc