Zaległości w spłatach długów mogą skutkować zajęciem konta bankowego przez komornika. Dowiedz się jakie są Twoje prawa i możliwości oraz kiedy warto zdecydować się na pomoc radcy prawnego.

Kiedy komornik może zająć konto?

Zajęcie konta przez komornika może nastąpić w wyniku egzekucji komorniczej, która jest skierowana przeciwko dłużnikowi. Aby do tego doszło, muszą być spełnione określone przesłanki. Przede wszystkim, komornik musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli dokument potwierdzający istnienie długu oraz uprawniający do jego ściągnięcia.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, komornik może wszcząć egzekucję i zająć konto dłużnika. Zajęcie konta polega na zablokowaniu środków znajdujących się na rachunku bankowym dłużnika oraz przekazaniu ich na rzecz wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że komornik nie może zająć całej kwoty zgromadzonej na koncie.

Na czym polega pomoc prawna przy zajęciu konta przez komornika?

Pomoc prawna w toku postępowania komorniczego to działania, które mają na celu ochronę praw i interesów dłużnika. Przede wszystkim sprawdzamy, czy komornik działał zgodnie z przepisami prawa oraz czy tytuł wykonawczy jest prawidłowy i aktualny. Jeśli okaże się, że egzekucja jest prowadzona niezgodnie z prawem, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o jej zawieszenie lub uchylenie.

Konto bankowe

W ramach pomocy udzielamy dłużnikowi porad dotyczących jego praw i obowiązków w trakcie egzekucji oraz pomóc w negocjacjach z wierzycielem. Często bowiem możliwe jest zawarcie ugody, która pozwoli na rozłożenie spłaty długu na raty lub obniżenie jego wysokości.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc radcy prawnego?

Decyzja o skorzystaniu z naszej pomocy w przypadku zajęcia konta przez komornika może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli ona na ochronę praw i interesów dłużnika oraz sprawdzenie, czy egzekucja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Świadczymy również pomoc w negocjacjach z wierzycielem oraz doradzamy, jakie kroki podjąć, aby uniknąć dalszych problemów związanych z zadłużeniem.

Pomoc przy zajęciu konta przez komornika

Możliwość skorzystania z pomocy prawna przy zajęciu konta przez komornika jest niezwykle istotna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Zajęcie konta bankowego przez komornika może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata środków na życie czy problemy z płaceniem rachunków. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą nam w obronie naszych praw i w zminimalizowaniu negatywnych skutków egzekucji komorniczej.

Kiedy warto szukać pomocy prawnej? Przede wszystkim wtedy, gdy otrzymamy pismo od komornika informujące o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Warto wtedy jak najszybciej zgłosić się do prawnika, który oceni naszą sytuację i doradzi, jakie kroki powinniśmy podjąć. Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych, które oferują niektóre organizacje pozarządowe czy instytucje samorządowe.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc