Wizyta komornika sądowego to wydarzenie, jakiego obawiają się dłużnicy, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Jeśli nie udało Ci się odwołać od czynności komorniczych i urzędnik może wkroczyć do Twojego lokalu w celu zajęcia ruchomości, powinieneś przygotować się do tego spotkania. Podczas wizyty zachowaj spokój i współpracuj z komornikiem. Przeczytaj o tym, czego możesz się spodziewać w jej trakcie.


komornik w domuCzy komornik uprzedza o swojej wizycie?

Komornik nie jest zobowiązany do tego, aby informować dłużnika o terminie swojej wizyty. Powiadamia jedynie o tym, że istnieje możliwość „odwiedzin“ posesji. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego urzędnik podaje sposób, w jaki przeprowadza egzekucje. Komornik ma prawo wykonywać swoje obowiązki w dni robocze i soboty w godzinach od 7:00 do 21:00. Na czynności terenowe w niedziele, święta lub w porze nocnej potrzebuje zezwolenia Prezesa Sądu Rejonowego.

Czy dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika?

Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, musi wpuścić komornika do mieszkania. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, urzędnik ma prawo złożyć ponowną wizytę w asyście policjanta i ślusarza. Dłużnik zostanie wówczas obciążony kosztami interwencji funkcjonariuszy oraz usługi ślusarskiej. Komornik może wejść do mieszkania także pod nieobecność zadłużonego. Osoby obecne w lokalu mają obowiązek wpuszczenia urzędnika oraz udzielenia mu prawdziwych informacji na temat majątku i aktualnego miejsca pobytu osoby zadłużonej – w innym wypadku grozi im kara grzywny (z obowiązku zwolnione są osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione).

Jak wygląda wizyta komornika?

Każdy komornik posiada legitymację służbową, którą musi okazać na życzenie dłużnika, jego rodziny bądź współlokatorów. Powinien też przedstawić nakaz zajęcia nieruchomości. W czasie wizyty urzędnik ustala, które elementy wyposażenia mieszkania są własnością dłużnika, który pod groźbą grzywny musi udzielać mu szczerych wyjaśnień dotyczących majątku. Następnie komornik oznacza specjalną taśmą ruchomości, które mogą zostać zajęte, robi im zdjęcia i wystawia przedmioty na akcję komorniczą. W momencie, gdy znajdzie się nabywca, urzędnik wróci po sprzęt, aby przekazać go kupującemu.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc