Dłużnicy bardzo często spotykają się w swoim życiu z różnego rodzaju wezwaniami do zapłaty czy zawiadomieniami o rozpoczęciu egzekucji z ich majątku. Pisma te pochodzą głównie od firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych. Wszczęcie egzekucji jest możliwe dzięki klauzuli wykonalności, która zapada po postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komorniczą jest stała współpraca. Mowa tutaj o odbieraniu korespondencji, udzielaniu komornikowi informacji i pozostawanie z nim w stałym kontakcie. Ignorowanie pism z kancelarii komorniczej uniemożliwi dłużnikowi jakąkolwiek współpracę czy negocjacje z komornikiem. W celu uniknięcia egzekucji dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w kancelarii radcy prawnego, gdzie zdobędzie fachową pomoc i doradztwo prawne.

 

Negocjacje egzekucyjne

Rozpocząłeś negocjacje z wierzycielem i zobowiązałeś się do spłaty długu w ratach, a wierzyciel tego nie zaakceptował? Nie wszystko stracone! Jeżeli negocjacje z bankiem, firmą pożyczkową lub windykacyjną nie poszły po Twojej myśli, wówczas możesz poprowadzić negocjacje również z komornikiem. Prowadzenie negocjacji ma często pozytywny skutek dla dłużnika, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną reprezentację interesów w kancelarii antywindykacyjnej. Sprawne techniki negocjacyjne oraz znajomość prawa bankowego to podstawa powodzenia rozmów. Doświadczeni prawnicy przed rozpoczęciem negocjacji zawsze szczegółowo analizują sytuację, wykonują audyt, dobierają strategie negocjacyjne oraz przygotowują działania naprawcze.

 

Powództwo przeciwegzekucyjne

Zgodnie z art. 840–843. Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako:

  • powództwo opozycyjne – o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (przysługuje tylko dłużnikowi),
  • powództwo ekscydencyjne – o zwolnienie spod egzekucji (przysługuje osobom trzecim).

Powództwo opozycyjne to merytoryczny środek obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Może być wytoczone w każdym czasie, aż do momentu dokonania egzekucji z majątku. Bardzo ważne jest, aby w pozwie podać argumenty uzasadniające pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Nie należy jednak zapominać o ustaleniu wartości przedmiotu sporu. Aby pozew był poprawny pod względem formalnym i prawnym, warto sięgnąć po pomoc doświadczonych prawników.

Art. 840. Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście,
  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane,
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.

 

Upadłość konsumencka

Formą obrony dłużnika przed egzekucją jest także złożenie wniosku o upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik stał się całkowicie niewypłacalny i nie są to przejściowe trudności finansowe. Upadłość konsumencka skierowana jest wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jest to dla wielu dłużników szansa na skuteczne oddłużenie komornicze i wyjście ze spirali długów. Cała procedura rozpoczęcia procesu upadłościowego jest obecnie łatwiejsza, gdyż dłużnik nie musi udowadniać braku swojej winy w niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości może dawać podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc