Wysokość comiesięcznych rat przewyższa Twoje możliwości finansowe? Firma windykacyjna wysyła Ci regularnie pisma? A może otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty lub zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji z majątku? Osoby, które wpadają w pętlę zadłużenia najczęściej myślą, że jest to sytuacja bez wyjścia. Na szczęście tak nie jest i im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej wyjdziesz z tej trudnej sytuacji finansowej.

Walka związana z długami może być bardzo wyczerpująca, dlatego tak ważne jest, aby wybrać możliwie najlepszy sposób na zmniejszenie zadłużenia. W tym artykule dowiesz się, jakie metody pozwolą na zmniejszenie lub pozbycie się długów.

Negocjacje zadłużeń z wierzycielami

Negocjacje zadłużeń z wierzycielami można prowadzić na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz po zakończeniu postępowania sądowego. Ich celem jest wypracowanie dogodnych dla wierzyciela i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. Jeżeli uda się uzyskać kompromis, wierzyciel zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze zobowiązania, natomiast dłużnik otrzyma warunki umożliwiające spłatę długu w ustalonym terminie.

Kancelarie prowadzą negocjacje z wierzycielami w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi na każdym etapie postępowania (polubownym, sądowym i komorniczym). Świadczą także doradztwo prawne dotyczące negocjowania z bankami umów restrukturyzacyjnych. Dzięki skutecznie przeprowadzonym negocjacjom możesz zmniejszyć zadłużenie, rozłożyć je na kilka rat, a nawet anulować dług!

Nie tylko Tobie zależy na minimalizowaniu kosztów związanych z windykacją długu. Ten sam cel przyświeca również każdemu wierzycielowi, który chce swoje pieniądze odzyskać, ponosząc najmniejsze koszty własne. Zmiana warunków spłaty zobowiązań w wyniku negocjacji jest często dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż prowadzenie drogiego i długotrwałego procesu odzyskiwania należności.

Negocjacje zadłużeń rozpoczynane są od szczegółowego zapoznania się kancelarii ze sprawą oraz dokumentacją. Odpowiednia analiza sytuacji dłużnika pozwala na opracowanie planu negocjacji i skuteczne działanie.

Upadłość konsumencka

Decyzja o bankructwie musi być dobrze przemyślana, gdyż wiąże się z likwidacją części lub całego majątku. Środki pieniężne bankruta przekazywane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Upadłość może być dobrym sposobem na poradzenie sobie z zadłużeniem, o ile zostanie skrupulatnie i profesjonalnie przeprowadzona, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii, która podejmie określone kroki prawne.

Upadłość prowadzi do oddłużenia komorniczego (bankrut pozbywa się ciążących wierzytelności i realizuje plan spłaty przygotowany przez sąd), zawieszenia postępowań egzekucyjnych (zawieszenie egzekucji) oraz postępowań sądowych (zawieszenie postępowań sądowych dotyczących spłaty należności).

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja to ratunek przed upadłością firmy, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W toku tej procedury dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielami, które umożliwia spłatę zobowiązań na nowych warunkach. Postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wdrożenie działań, które poprawią sytuację finansową firmy. Im wcześniej przedsiębiorca zdecyduje się na tę procedurę, tym większe ma szanse na przywrócenie firmie płynności finansowej.

Procedura ta jest przeznaczona dla dłużników niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością. Propozycje układowe mogą zawierać częściowe umorzenie zobowiązań, rozłożenie spłaty zobowiązań na raty czy odroczenie terminu płatności.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc