Restrukturyzacja to dobry sposób na ochronę przedsiębiorcy przed upadłością, nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji firmy w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

W toku procedury dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielami, które umożliwia spłatę zobowiązań na nowych warunkach. Postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wdrożenie działań, które poprawią organizację firmy i jej sytuację ekonomiczną. Procedura ta jest przeznaczona dla dłużników niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością. Propozycje układowe mogą zawierać częściowe umorzenie zobowiązań, rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, odroczenie terminu płatności czy konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

Ogłoszenie upadłości i likwidacja biznesu powinny być ostatecznością. Podjęcie w odpowiednim momencie działań naprawczych pozwoli przywrócić zdolność do spłacania zobowiązań i odzyskać stabilną pozycję na rynku. W otwarciu procedury dłużnikom często przydaje się wsparcie specjalistów, którzy posiadają dużą wiedzę i zapewniają kompleksową obsługę restrukturyzacyjną firm. Podpowiadamy, jakie są tego największe zalety!

Kiedy i dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej przy restrukturyzacji?

Doświadczony zespół specjalistów z kancelarii radcowskiej z pewnością pomoże Ci w wyborze rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowaniu wniosku do sądu, znalezieniu źródeł dodatkowego finansowania oraz zaplanowaniu działań naprawczych. Dzięki współpracy z kancelarią przedsiębiorcy szybko odzyskują stabilność finansową oraz zaufanie klientów i wierzycieli. Uniknięcie ogłoszenia upadłości wiąże się z dokładną analizą stanu finansowego przedsiębiorstwa przez pracowników kancelarii, znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego oraz ich eliminacją.

Pamiętaj, że im wcześniej zgłosisz się po wsparcie prawne, tym większe masz szanse na skuteczne negocjacje z wierzycielami, a także na porozumienie. Restrukturyzacja długów pozwoli Ci uchronić się przed upadłością, a skorzystanie z usług restrukturyzacyjnych w kancelarii radcowskiej w Łodzi gwarantuje Ci, że nie przeoczysz żadnej istotnej informacji, którą powinieneś podać we wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Wniosek taki należy złożyć już w momencie, gdy zauważysz pierwsze finansowe problemy, wówczas skuteczność będzie dużo większa.

Obsługa restrukturyzacyjna kierowana jest do przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek handlowych oraz spółek partnerskich. Na restrukturyzację najczęściej decydują się firmy, dla których niewypłacalność jest realnym zagrożeniem, a także które zmagają się z egzekucją komorniczą. Im szybciej zdecydujesz się na współpracę z kancelarią, tym większe będą szanse na odzyskanie płynności finansowej.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc