Restrukturyzacja firmy to sposób na ochronę przed upadłością nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. W toku procedury dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielami, które umożliwia spłatę zobowiązań na nowych warunkach. Postanowienia układu są korzystne dla obu stron. Ponadto postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wdrożenie działań, które poprawią organizacje firmy i jej sytuację ekonomiczną.

 

Możliwości postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla dłużników niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością. Umożliwia im dalsze funkcjonowanie i wprowadzenie zmian w zarządzaniu firmą, które pozwolą na zaspokojenie wierzycieli. Kredytodawcy zgadzają się na różne propozycje układowe, m.in.:

  • częściowe umorzenie zobowiązań; 
  • rozłożenie spłaty zobowiązań na raty; 
  • odroczenie terminu płatności;
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

W otwarciu procedury dłużnikom często przydaje się wsparcie specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat działalności banków i innych instytucji finansowych. Nasza kancelaria zapewnia obsługę prawną przy restrukturyzacji firm. Pomagamy w wyborze rodzaju postępowania, przygotowaniu wniosku do sądu, znalezieniu źródeł dodatkowego finansowania oraz zaplanowaniu działań naprawczych. Dzięki współpracy z nami przedsiębiorcy szybko odzyskują stabilność finansową oraz zaufanie klientów i wierzycieli. 

 

Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją?

W większości przypadków postępowanie restrukturyzacyjne zabezpiecza zadłużone przedsiębiorstwo przed egzekucją komorniczą. Najszerszy zakres ochrony zapewnia postępowanie sanacyjne. Już w trakcie rozpatrywania wniosku przez sąd wierzyciele nie mogą prowadzić postępowań egzekucyjnych (także wierzyciele z zabezpieczeniem rzeczowym). Uchylone zostają zajęcia rachunków bankowych. W trakcie postępowań układowych egzekucja może być prowadzona tylko z przedmiotu zabezpieczenia (na przykład nieruchomości lub zastawu). W przypadku przyspieszonego postępowania układowego ochronę uzyskuje się w dniu otwarcia postępowania, a postępowanie układowe tworzy możliwość zabezpieczenia na etapie rozpoznawania wniosku. Wyjątkiem jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie gwarantuje żadnej ochrony przed egzekucją. 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc