Obecnie problematykę prawa upadłościowego w Polsce reguluje ustawa, która zaczęła obowiązywać w 2003 roku. Została ona wówczas dostosowana do systemu prawnego i realiów unowocześniania się gospodarki po transformacji ustrojowej w naszym kraju. Ustawa na bieżąco jest poddawana nowelizacjom, takim jak wprowadzanie nowych metod bezpiecznego wychodzenia z długów powstałych w czasie pandemii. 

 

Najważniejsze założenia Ustawy Prawo upadłościowe 

Ustawa Prawo upadłościowe składa się z 6 części, w których znajdują się przepisy regulujące procedurę wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Najważniejszym założeniem aktu w momencie jego uchwalenia było określenie nowych celów postępowania upadłościowego.  Pierwszym z nich jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Drugim celem procedury jest uniknięcie likwidacji działalności gospodarczej dłużnika, jeśli istnieją racjonalne przesłanki, że prawidłowe funkcjonowanie danej działalności w przyszłości jest prawdopodobne. Obecnie ustawa w określonych okolicznościach umożliwia zagrożonym niewypłacalnością przedsiębiorcom zawarcie układu z kredytodawcami. Upadłość układowa polega na wprowadzeniu w firmie zmian, pozwalających dłużnikowi na spłatę zobowiązania na zmienionych i obustronnie korzystnych zasadach. 

 

Gdzie szukać pomocy w zrozumieniu prawa upadłościowego?

Zrozumienie przepisów prawa upadłościowego nie jest proste, ponieważ wymaga wiedzy z różnych dziedzin. Błędy w samodzielnej interpretacji treści ustawy mogą skończyć się niepowodzeniem już na etapie wszczynania postępowania. Z tego względu, jeśli planujesz ogłoszenie upadłości, powinieneś zgłosić się do zespołu doradców, którzy mają gruntowną znajomość zagadnień z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i finansów oraz zdobyli doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów i przedsiębiorców w tym rodzaju postępowania. Zapraszamy Cię do współpracy z naszą kancelarią, w której znajdziesz pomoc w sporządzaniu dokumentacji (m.in. wniosku upadłościowego) i ochronie majątku.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc