Nikt z nas nie lubi płacić podatków, jednak to właśnie dzięki nim powstają nowe drogi, funkcjonują szkoły czy służba zdrowia. PIT to najważniejszy podatek spośród tych obowiązujących w Polsce. Są nim obłożone dochody osiągane przez osoby fizyczne niemające osobowości prawnej. Mowa tu o osobach pracujących na etacie, a także przedsiębiorcach, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Polski system podatkowy nie należy do najbardziej przejrzystych i dla większości osób jest zbyt skomplikowany, nielogiczny, a nawet niesprawiedliwy. Z tego właśnie powodu, często możesz się spotkać z terminem optymalizacji podatkowej. Termin ten kojarzy się niektórym z unikaniem opodatkowania i łamaniem przepisów prawa, jednak nic z tych rzeczy!

Optymalizacja podatkowa, która skutkuje obniżeniem obciążeń fiskalnych przy jednoczesnym uzasadnieniu ekonomicznym transakcji, jest zgodna z polskim prawem. Rzadko, kiedy firmy stosują tylko jedną metodę optymalizacji. Często jest ich kilka. W ich wyborze może Ci pomóc profesjonalny radca prawny z Łodzi. Zadba on także o to, aby metody te były zgodne z przepisami, tzn. były odpowiednio dopasowane do rodzaju działalności, struktury oraz planów biznesowych danej firmy.

 

Jakie są najpopularniejsze metody legalnej optymalizacji podatkowej?

Optymalizacja podatkowa prowadzi do znaczącego obniżenia, a nawet zniesienia obowiązku podatkowego. Czynności te przeprowadzane zgodnie z przepisami rodzimego kraju bądź zagranicznej jurysdykcji, są całkowicie legalne.

  • Przeniesienie lub założenie działalności gospodarczej za granicą

spotkanie biznesowe

Metoda ta polega najczęściej na przeniesieniu lub założeniu działalności w jurysdykcji, która określana jest mianem raju podatkowego. Są to najczęściej małe i egzotyczne kraje przyciągające dużą liczbę przedsiębiorstw, oferując znaczące korzyści podatkowe, np. całkowite zwolnienie z podatku dochodowego. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, ze całość zysku osiągana jest poza granicami tego państwa. Optymalizacja podatkowa przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w Polsce szereg kontrowersji, dlatego firmy prowadzące tam działalność mogą być niesłusznie podejrzane o nieuczciwość.

Są też firmy, które przenoszą lub zakładają działalność gospodarczą w krajach, niebędących rajem podatkowym, ale oferujących korzystniejsze warunki podatkowe niż kraj rodzimy. Najczęściej jest to Wielka Brytania, USA lub Irlandia.

  • Planowanie i oszczędzanie podatkowe

Planowanie podatkowe to czynności podejmowane w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Mogą one dotyczyć podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Planowanie podatkowe zmierza także do wyeliminowania ryzyka i stabilizacji. Jedną z metod takiego planowania może być dokonanie wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem zryczałtowanym (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Z kolei oszczędzanie podatkowe powoduje obniżenie podatku. Przykładem może być metoda kasowa w VAT, tj. przesunięcie zapłaty podatku na okres, w którym przypada zapłata za transakcję.

  • Unikanie opodatkowania

Uniknąć opodatkowania można również przy wykorzystaniu innych legalnych możliwości, np. korzystania z ulg i zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych, czy zróżnicowanych form prawnych prowadzenia działalności. Profesjonalna kancelaria zajmująca się stałą obsługę prawną z dobrą znajomością prawa pomoże także wykorzystać luki prawne i zapobiegnie zagrożeniom wynikającym z kruczków prawnych i różnych interpretacji zagadnień. Profesjonalny radca prawny jest na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, a z jego wsparciem firma nie będzie narażona na żadne kary ze strony instytucji państwowych.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc