Restrukturyzacja chroni przedsiębiorców przed upadłością i przywraca ich płynność finansową. Jest to długotrwały proces, w którym dochodzi do usprawniania funkcjonowania firmy. Wraz z wnioskiem o restrukturyzację dłużnik powinien wykonać plan restrukturyzacyjny, który jest kluczowym dokumentem w postępowaniu. To właśnie w nim zamieszcza się informacje dotyczące spłaty zobowiązań, przewidywanych zysków i strat w najbliższych latach, aktualną sytuację firmy czy analizę przyczyn kryzysu.

 

Plan restrukturyzacyjny może zakładać sprzedaż majątku czy redukcję zatrudnienia w firmie. W tym drugim przypadku należy podać liczbę pracowników objętych zwolnieniem, zasady ich zwalniania czy umowy, od których przedsiębiorca planuje odstąpić.

Sporządzenie planu restrukturyzacji w dużym stopniu ułatwia negocjacje z wierzycielami dotyczące na przykład redukcji zadłużenia, zmniejszenia rat czy ich odroczenia. Renomowane kancelarie są w stanie sprawnie przygotować dobry plan restrukturyzacyjny, w którym określą ocenę zasadności procesu i sposoby na wyjście z kryzysu finansowego.

Czym skutkuje niewykonanie planu restrukturyzacyjnego?

Prawo restrukturyzacyjne nie wprowadza obowiązku wdrożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, postępowaniu układowym czy przyspieszonym postępowaniu układowym. A co za tym idzie, nie mówi nic o negatywnych konsekwencjach dla przedsiębiorcy. Konieczność realizacji zapisów planu restrukturyzacyjnego pojawia się jednak w postępowaniu sanacyjnym.

restrukturyzacja plan

Wówczas brak planu restrukturyzacyjnego uniemożliwia wierzycielom analizę propozycji układowych i ocenę szans na realizację układu. Zatem wierzyciele mogą odmówić zawarcia układu polegającego na przykład na redukcji zadłużenia czy odroczenia terminu spłaty długu. W przypadku niewykonania planu restrukturyzacyjnego sąd może także umorzyć postępowanie.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc