Niespłacony dług, kolejne upomnienia i wezwania do zapłaty, naliczanie karnych odsetek przez kredytodawcę, uciążliwe telefony od windykatorów – znasz te problemy? Dowiedz się, jakie jeszcze konsekwencje grożą Ci, jeśli nie spłacisz zobowiązania w terminie. Przybliżamy też skuteczne sposoby na oddłużanie, dzięki którym unikniesz nieprzyjemności i pożegnasz się z kłopotami finansowymi.


łańcuch z kuląKonsekwencje niespłacania długów

Opóźnienia w spłacie rat kredytu z dnia na dzień powodują znaczne zwiększanie się zadłużenia. Poza naliczaniem odsetek karnych i obciążeniem kosztami czynności windykacyjnych do najgorszych konsekwencji niespłacania długów należy:

  • wpisanie na listę dłużników BIK, co wiąże się z brakiem możliwości dokonywania zakupów na raty, korzystania z usług leasingowych, wynajmu lokali (biur, magazynów), zawierania umów na Internet, telewizję kablową, abonament telefoniczny;
  • sądowe wezwanie do zapłaty (koszty postępowania ponosi dłużnik, a nie wierzyciel, który kieruje sprawę do sądu);
  • egzekucja komornicza, czyli zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, nieruchomości lub ruchomości.

Warto również wspomnieć o konsekwencjach emocjonalnych, które ponoszą dłużnicy. „Życie pod kreską” często jest przyczyną pogorszenia się stanu psychicznego. Ciągły stres i lęk przed utratą majątku wpływa negatywnie na codzienność i zdrowie każdego człowieka.


Jak pozbyć się zadłużenia?

Nawet jeśli brakuje Ci pieniędzy na uregulowanie zadłużenia masz szansę na uniknięcie konsekwencji niespłacania długów. Nie unikaj kontaktu z wierzycielem lub windykatorem. Pokaż im swoje zaangażowanie i chęć porozumienia. Z pomocą prawników podejmij się polubownych negocjacji z kredytodawcą i restrukturyzacji zadłużenia. W większości przypadków to skuteczny sposób na to, aby ustalić nowe warunki spłaty pożyczki, które są korzystne dla obu stron. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest bardzo trudna możesz ogłosić upadłość konsumencką. Syndyk oszacuje wartość Twojego majątku i spienięży masę upadłościową, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Dzięki temu zaczniesz nowe życie z „czystą kartą”.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc