Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz sądy krajowe zgodnie stanęły po stronie frankowiczów w sporach z bankami. Umowy frankowe z uwagi na dowolność ustalania kursu franka szwajcarskiego przez Banki są sprzeczne z prawem. Dodatkowo banki nierzetelnie informowały klientów o ryzyku kursowym. Działania naszej kancelarii w tym argumentacja prawna przeciwko bankom nie opiera się tylko na abuzywności przepisów i braku rzetelnych informacji ze strony banków.

praca biurowaDodatkowo dowodzimy, że umowy frankowe to tak naprawdę instrumenty finansowe i już sposób ich sprzedaży i dystrybucji prze banki powoduje ich nieważność.

Bardzo rozbudowana argumentacja prawna naszych prawników zdecydowanie zwiększa szansę na końcowy sukces. Dodatkowo potrafimy szybko i sprawnie już na początku sporu z bankiem legalnie wstrzymać płatność rat.

Czytaj więcej najważniejsze orzecznictwo w sprawach frankowych

Niżej wymienione korzystne orzecznictwo sądowe ma kluczowe znaczenie w sporach z bankami. Zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i sądy krajowe wyraźnie w nich wskazują na wadliwość umów frankowych. Argumentację z poniższych wyroków z sukcesami wykorzystujemy w naszych sprawach frankowych.

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. TSUE C-19/20
 2.  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. TSUE C‑485/19
 3.  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku sygn. akt III CZP 11/20
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2020 roku sygn. akt I CSK 556/18
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku sygn. akt XXVI GC 586/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku (dotyczy przedsiębiorców)
 6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 roku sygn. akt I ACa 784/19
 7. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2020 roku sygn. akt VI ACa 501/19
 8. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada2019 r., sygn. akt I ACa 202/19
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r. sygn. akt I CSK 242/18
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17
 11.  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt IV CSK 309/18
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08 października 2019 roku sygn. akt I ACa 560/19
 13. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., sygn. C-26/18.
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II CSK 632/17
 15.  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 29/17 – uchwała w składzie 7 sędziów SN

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc