Licytacja komornicza jest jednym z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. Warunkiem jej przeprowadzenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji i prawomocny tytuł wykonawczy wydany przed sąd. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy wszelkie rozmowy z wierzycielami i negocjacje egzekucyjne nie przyniosły upragnionego skutku.

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w czasie postępowania egzekucyjnego w wyznaczonym w obwieszczeniu miejscu i czasie. Jest ona prowadzona z majątku dłużnika, a nabywcą może zostać osoba lub podmiot prawny, który zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji.

Co może stanowić przedmiot licytacji komorniczej?

Sprzedaż majątku dłużnika w drodze licytacji jest opcją ostateczną. Cena wyjściowa licytacji jest zawsze niższa niż rynkowa wartość danej ruchomości lub nieruchomości. Przy czym, ruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej to najczęściej:

 • antyki i dzieła sztuki,
 • biżuteria,
 • maszyny rolnicze i przemysłowe,
 • pojazdy,
 • meble,
 • sprzęt AGD i RTV,
 • sprzęt komputerowy.

Natomiast nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej to m.in.:

 • domy, mieszkania i lokale użytkowe,
 • magazyny i hale,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty i inne nieruchomości.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze są regulowane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl art. 976 § 1, w licytacjach tych może wziąć udział każda pełnoletnia osoba poza tymi, które są według prawa wyłączone z licytacji. Jest to m.in.: komornik, dłużnik, a także małżonkowie, rodzice, dzieci oraz rodzeństwo komornika i dłużnika. W przetargu nie mogą brać udziału także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, nabywca, który po wygranej nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy, że przy odpowiednio przygotowanym planie spłaty i skutecznych negocjacjach, możliwe jest zatrzymanie egzekucji komorniczej, jej zawieszenie, a nawet umorzenie. Dlatego warto skorzystać z negocjacji egzekucyjnych i podjąć rozmowę z komornikiem i wierzycielem. Dopiero gdy żadne rozwiązanie nie pomoże, wówczas dochodzi licytacji komorniczej, która odbywa się ustnie. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest rękojmia, czyli 10% szacowanej wartości ruchomości lub nieruchomości. Wniesienie musi nastąpić przed ostateczną licytacją. Jeżeli wygramy licytację, wówczas wpłacona kwota zostanie wliczona na poczet zapłaty. Natomiast, jeśli przegramy, to zostanie nam zwrócona.

Cena nieruchomości przy pierwszej licytacji jest równa 75% wartości szacowanej.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. Cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował kwotę wyższą. Z kolei cena wywoławcza przy licytacji ruchomości wynosi 3/4 szacowanej wartości, a pierwsza propozycja licytanta może być równa cenie wywoławczej. Aby przebić ofertę, należy podać kwotę wyższą o minimum 1% wysokości ceny wywoławczej. Licytacja odbywa się do momentu osiągnięcia najwyższej kwoty, jaką deklaruje zapłacić nabywca. Postanowienia o przybiciu dokonuje sąd nadzorujący licytację. Po uprawomocnieniu decyzji licytant ma 14 dni na wniesienie pełnej sumy na rachunek depozytowy banku. Po zapłacie sąd dokonuje właściwego wpisu własności do księgi wieczystej.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc