Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komorniczą jest stała współpraca, a negocjacje z wierzycielami w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi możesz prowadzić na każdym etapie postępowania, tj. polubownym, sądowym oraz komorniczym. Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla banku i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. W przypadku uzyskania kompromisu bank zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze swojego zobowiązania, a dłużnik otrzyma od banku warunki, które umożliwią mu spłatę kredytu w ustalonym terminie.

Celem negocjacji zadłużeń jest najczęściej zawarcie ugody, renegocjacja umów kredytowych, wydłużenie okresu kredytowania, zmniejszenie wysokości rat czy anulowanie odsetek. Prowadzenie skutecznych negocjacji ma bardzo często pozytywny skutek dla dłużnika, dlatego warto powierzyć profesjonalną reprezentację swoich interesów kancelarii antywindykacyjnej.

Jak prowadzić negocjacje zadłużeń z bankiem?

Im szybciej zaczniesz prowadzić negocjacje z bankiem, tym lepiej. Nie należy czekać, aż sytuacja się pogorszy. Musisz być aktywny w kontaktach z bankiem oraz nie możesz lekceważyć żadnej korespondencji! Szczegółowa analiza sytuacji, dobór odpowiedniej strategii negocjacyjnej oraz przygotowanie działań naprawczych to podstawa prowadzenia rozmów z bankiem i gwarancja powodzenia negocjacji zadłużeń. Przed rozpoczęciem rozmów niezwykle ważne jest wykonanie szczegółowego audytu oraz analiza całej sprawy i dokumentacji. Doświadczeni prawnicy, wykorzystując bardzo dobrą znajomość prawa bankowego oraz sprawne techniki negocjacyjne w rozmowach z bankami będą w stanie uzyskać kompromis.

W skutecznych negocjacjach z bankiem bardzo pomocna może okazać się znajomość mechanizmów oraz procedur wykorzystywanych przez banki i firmy windykacyjne. Rozpoczęcie negocjacji bez wcześniejszego przygotowania lub pomocy doświadczonej kancelarii antywindykacyjnej nie pozwoli na skuteczne działanie. Prowadzenie rozmów z pomocą profesjonalnego pełnomocnika w większości przypadków działa na korzyść dłużnika. Dzięki pomocy radcy prawnego dłużnik jest postrzegany bardziej wiarygodnie w oczach banku.

Opracowanie dokładnego planu negocjacji zależy w dużej mierze od wysokości zobowiązania. W przypadku niewielkich kwot, zobowiązania można rozłożyć na kilka rat. Natomiast przy większych wartościach sięgających kilkuset tysięcy złotych, negocjacje powinny prowadzić do ustalenia nowego harmonogramu wpłat.  W sytuacji, gdy dłużnik ma kłopoty finansowe i nie jest w stanie spłacić długu na określonych przez bank warunkach, wówczas dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o restrukturyzację kredytu, czyli zmianę warunków umowy. Natomiast, gdy bank ma już uprawnienia do wszczęcia egzekucji, dobrze będzie postarać się o ugodę.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc