Zastanawiasz się, ile może w przybliżeniu kosztować przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego? Otóż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszt restrukturyzacji firmy zależy od wielu czynników i może być bardzo zróżnicowany w zależności od potrzeb i specyfiki danej firmy, rodzaju restrukturyzacji oraz zakresu działań. Duże znaczenie ma także obecna sytuacja przedsiębiorstwa i stopień złożoności sytuacji finansowej firmy.

Koszty restrukturyzacji firmy mogą obejmować m.in. koszty doradztwa restrukturyzacyjnego, koszty związane z redukcją zatrudnienia (odprawy dla pracowników) lub zmianami w strukturze organizacyjnej firmy, koszty związane z negocjacjami z wierzycielami oraz koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji mających na celu poprawę kondycji finansowej firmy. Przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego warto oszacować sobie wszystkie koszty.

Jakie są koszty i opłaty sądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Restrukturyzacja wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Opłata ta wynosi 1000 złotych. Wyjątkiem jest uproszczony wniosek i otwarcie postępowania sanacyjnego, którego koszt równa się kwocie 200 złotych. Do kosztów restrukturyzacji należy doliczyć również opłaty związane z opinią biegłego oraz wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy sądowego.

Większość przedsiębiorców korzysta także z pomocy profesjonalnej kancelarii, która nie tylko przygotuje dokumentację czy opracuje plan obsługi restrukturyzacyjnej, ale również wykona audyt i przeprowadzi negocjacje z wierzycielem. Koszty takiej obsługi prawnej i zastępstwa procesowego są uzależnione od indywidualnych ustaleń z Klientem. Z tego właśnie powodu mogą być bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj, im bardziej skomplikowana sprawa, tym koszty są wyższe.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc