Prawnicy kancelarii Burkot Legal w Łodzi na co dzień reprezentują interesy Klientów, którzy zmagają się z problemami zadłużenia. Pomagamy wielu osobom prywatnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub są gotowe ją zamknąć, a które nie mają środków na spłatę wciąż rosnących długów. Reprezentujemy także Klientów, którzy doprowadzili do niewypłacalności wskutek nieodpowiedzialnych zachowań. Posiadamy szeroką wiedzę i duże doświadczenie. Za nami wiele wygranych spraw upadłościowych i zadowolonych Klientów. Poznaj kilka z nich.

 

Klient, którego raty kredytów przewyższały jego zarobki

Do naszej kancelarii w Łodzi zgłosił się klient, którego raty kredytów i pożyczek znacznie przewyższały jego miesięczne zarobki, co skutkowało niemożnością spłaty stale rosnącego zadłużenia. Banki i firmy windykacyjne stale wysyłały przypomnienia i wezwania do zapłaty, jednak nasz Klient nie miał środków na pokrycie długów. Po głębokiej analizie doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po rozpoznaniu wniosku przez sąd nastąpiło otwarcie postępowania, podczas którego reprezentowaliśmy naszego Klienta. Zgodnie z naszym celem upadłość została ogłoszona, a Klientowi została do spłaty jedynie niewielka część długu.

 

Zadłużenie spowodowane podeszłym wiekiem i chorobą Klientki

starsza kobieta

Nasza kancelaria Burkot Legal reprezentowała w sądzie Klientkę, której podeszły wiek, zły stan zdrowia, duże wydatki na leczenie oraz niskie zarobki spowodowały niewypłacalność. Klientka nie mogła regularnie spłacać zadłużenia. Zaczęły ją nachodzić firmy windykacyjne. Prawnicy kancelarii przygotowali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentowali Klientkę w postępowaniu przed sądem. Dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu naszych prawników Klientka odzyskała spokój i miała do spłaty niewielką część długu w niskich ratach.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc