Każdy z nas z pewnością spotkał się w swojej pracy z klientem, który od dłuższego czasu spóźnia się z zapłatą należności. Aby uniknąć spłaty długu, stosuje się różne strategie. Częstą wymówką padającą z ust dłużników jest fakt, że ich księgowa jest na urlopie lub w biurze nie ma osoby odpowiedzialnej za finanse. Bardzo często dłużnicy tłumaczą się także brakiem czasu, chorobą, wyjazdem, a nawet awarią komputera lub poczty mailowej.

Windykacja najczęściej polega na wysyłaniu do dłużnika SMS-ów i wiadomości mailowych z prośbą o uregulowanie należności. Podejmowane są również próby telefoniczne oraz wysyłane są pisma drogą pocztową z wezwaniem do zapłaty. Niestety bardzo często skuteczność takich działań jest niska, dlatego warto wesprzeć się windykacją terenową.

Na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to istotny element procesu odzyskiwania należności od dłużnika. Jest to sytuacja, w której windykator terenowy odwiedza dłużnika w miejscu pracy, zamieszkania lub w miejscu, gdzie posiada majątek i daje mu szansę na polubowne zakończenie sprawy. Podczas wizyty omawiane są warunki spłaty zaległej należności, proponowane są nowe terminy spłaty lub możliwość rozłożenia długu na raty. Windykator terenowy informuje również dłużnika o konsekwencjach, jakie go czekają w sytuacji, gdy nie dokona spłaty długu. Często przedstawiane są także wysokości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Windykatorem terenowym może być wierzyciel lub osoba, która ma jego pełnomocnictwo, np. pracownik firmy windykacyjnej. Jednak, jeżeli zależy Ci na skutecznym działaniu i odzyskaniu długu, warto jak najszybciej przekazać sprawę kancelarii zajmującej się windykacją. Rozmowę z dłużnikiem najlepiej przeprowadzi specjalista zajmujący się na co dzień negocjacjami. Należy także pamiętać, że czas gra tu kluczową rolę – zbyt długie zwlekanie może zakończyć się na sądzie lub komorniku. W sytuacji, gdy dłużnik chce uniknąć wizyty windykatora terenowego, musi reagować od razu i współpracować z wierzycielem. Dobrze jest wykazać chęć wzięcia udziału w polubownych negocjacjach z wierzycielem, dzięki temu dłużnik może odzyskać jego ponowne zaufanie i ustalić nowe warunki spłaty długu.

windykacja

Dlaczego warto zdecydować się na windykację terenową?

Istnieje wiele powodów, dla których wykonuje się czynności terenowe. Jest to najczęściej uświadomienie dłużnika o skali problemów, jakie na niego spadną, jeżeli nie spłaci zaległych należności. Zdarza się często, że dłużnicy nie rozumieją treści pism redagowanych przez firmy czy kancelarie prawnicze, a także nie zdają sobie sprawy ze skali problemu. Wierzyciel terenowy pojawiając się w miejscu zamieszkania lub pracy dłużnika wywołuje na nim presje, a w obawie przed utratą dobrego imienia wśród sąsiadów czy pracowników najczęściej zgadza się spłacić dług.

Wizyta w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia działalności pozwala także wierzycielowi, lub pełnomocnikowi na realną ocenę możliwości finansowych dłużnika. Co więcej, takie odwiedziny mogą być początkiem do zawarcia ugody i uznania długu. Wizyta windykatora terenowego może oznaczać szybszy i tańszy proces. Otwiera także furtkę do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc