Czarna lista dłużników to baza danych prowadzona przez biura informacji gospodarczej. W Polsce najbardziej znane jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Firma ta zajmuje się przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych na temat zadłużeń.

Na czarną listę dłużników trafiają zarówno osoby fizyczne, jak przedsiębiorcy, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań finansowych. Wystarczy, że dług konsumenta wyniesie minimum 200 zł, a przedsiębiorcy minimum 500 zł, aby trafili oni na czarną listę dłużników (pod warunkiem, że dług jest potwierdzony stosunkiem prawnym, np. umową, a termin płatności upłynie miesiąc wcześniej).

Na 30 dni przed umieszczeniem dłużnika w rejestrze, powinien on otrzymać wezwanie do zapłaty informujące o zamiarze umieszczenia jego danych na czarnej liście oraz wszelkich konsekwencjach tego działania. Jeśli zobowiązania pieniężne zostały stwierdzone tytułem wykonawczym, to ich wysokość i okres zaległości nie są brane pod uwagę. Warunkiem wpisania dłużnika na czarną listę, jest doręczenie mu wezwania do zapłaty.

Warto w tym miejscu dodać, że na taką listę może trafić dłużnik za każdą nieterminową płatność, np. za brak opłacenia rachunków.

Czym skutkuje obecność na czarnej liście dłużników?

Obecność na czarnej liście może skutkować dużymi trudnościami z otrzymaniem kredytu, pożyczki czy leasingu. Brak spłaty długu może wiązać się z ograniczeniem prowadzenia działalności do 10 lat. Listy dłużników są sprawdzane przez wiele instytucji, którym zależy na ocenie wiarygodności swoich klientów. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor współpracuje na przykład ze Związkiem Banków Polskich, dzięki temu informacje o dłużnikach szybko mogą otrzymać banki.

Kiedy dłużnik może zostać usunięty z czarnej listy?

Jeżeli nie chcesz figurować na czarnej liście dłużników, musisz w szczególności całkowicie spłacić swoje zadłużenie wraz z odsetkami i przedstawić uzasadnioną informację o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania. Po uregulowaniu długu wierzyciel ma obowiązek usunięcia negatywnego wpisu z listy. Przy częściowej spłacie długu przez dłużnika i zmniejszeniu zadłużenia, wierzyciel musi powiadomić biuro informacji gospodarczej, w celu aktualizacji wysokości zadłużenia.

Warto także wiedzieć, że każdy z nas może bezpłatnie sprawdzić raz na pół roku w Rejestrze Dłużników BIG informację na swój temat. Wystarczy pobrać raport, który zawiera informację o tym, czy figurujemy w Rejestrze Dłużników.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc