Czarna lista dłużników to określenie dla baz danych prowadzonych przez różne biura informacji gospodarczej. Wśród najbardziej znanych w Polsce list dłużników znajduje się BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor). Firma ta zajmuje się, podobnie jak inne BIG-i, przechowywaniem, przyjmowaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych na temat zadłużenia i nieterminowych płatności. Wspomniane w tytule określenie weszło do powszechnie wykorzystywanej przez dłużników i wierzycieli terminologii.

Kto i kiedy może trafić na czarną listę dłużników?

Na czarną listę dłużników trafiają zarówno osoby fizyczne, jak przedsiębiorcy, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań finansowych. Wystarczy, że dług konsumenta wyniesie minimum 200 zł, a przedsiębiorcy minimum 500 zł, aby trafili oni na czarną listę dłużników (pod warunkiem, że dług jest potwierdzony stosunkiem prawnym, np. umową). Co więcej, termin płatności zobowiązania powinien upłynąć minimum 30 dni wcześniej.

Na 30 dni przed umieszczeniem dłużnika w rejestrze, powinien on otrzymać wezwanie do zapłaty informujące o zamiarze umieszczenia jego danych na czarnej liście oraz wszelkich konsekwencjach tego działania. Jeśli dług został stwierdzony tytułem wykonawczym kwota oraz okres zaległości nie mają znaczenia. W tym wypadku warunkiem wpisania dłużnika na czarną listę jest doręczenie mu wezwania do zapłaty.

Warto w tym miejscu dodać, że na taką listę może trafić dłużnik nie tylko za brak płatności rat kapitałowo-odsetkowych i czynszu, ale również za każdą inną nieterminową płatność, np. za brak opłacenia rachunków za telefon, internet czy mandat.

Czym skutkuje obecność na czarnej liście dłużników?

Obecność na czarnej liście może skutkować dużymi problemami z otrzymaniem kredytu, pożyczki czy leasingu. Brak spłaty zadłużenia może oznaczać ograniczenie możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat. Listy dłużników są sprawdzane przez wiele instytucji w celu dokonania oceny wiarygodności potencjalnego klienta. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich w zakresie wymiany danych o zadłużeniu. Dzięki temu informacje o dłużnikach w łatwy sposób mogą otrzymać banki.

Kiedy dłużnik może zostać usunięty z czarnej listy?

Jeżeli nie chcesz figurować na czarnej liście dłużników, musisz w szczególności całkowicie spłacić swoje zadłużenie wraz z odsetkami i przedstawić uzasadnioną informację o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania. Po uregulowaniu długu wierzyciel ma 14 dni na to, by usunąć negatywny wpis z listy. Jeśli spłacisz, choć część swojego długu i tym samym zmniejszysz zadłużenie, wierzyciel musi z kolei dokonać aktualizacji negatywnego wpisu, powiadamiając określone biuro informacji gospodarczej, że doszło do częściowej spłaty zobowiązania.

Ponadto należy pamiętać, że każdemu przysługuje prawo do bezpłatnego sprawdzenia raz na pół roku w Rejestrze Dłużników BIG informacji na swój temat. Można to zrobić, pobierając raport, który zawiera informację, czy figurujemy w Rejestrze Dłużników, na jaką kwotę zalegamy i kto nas dopisał do czarnej listy.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc