Z punktu widzenia przepisów likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstwa to dwa odmienne pojęcia, które nie są sobą równoznaczne. Do likwidacji spółki odnoszą się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Natomiast do upadłości przepisy zawarte w ustawie Prawo upadłościowe. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy właściwa dla nich będzie upadłość firmy, czy jej likwidacja. Dlatego, aby mieć pewność warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii.

Zarówno likwidacja, jak i upadłość to postępowania zmierzające do zakończenia działalności. Ich zakończenie prowadzi do wykreślenia z rejestru i sprawia, że firma przestaje istnieć. Są jednak przypadki, gdy likwidacja firmy wcale nie oznacza zakończenia jej działalności. Dzieje się to w sytuacji, gdy była ona przeprowadzona dla prywatyzacji przedsiębiorstwa.

Formalne różnice pomiędzy upadłością a likwidacją

Likwidacja jest dobrowolną decyzją wspólników, którzy podejmują w tym zakresie stosowne uchwały, a także wyznaczają likwidatora. Aby ją przeprowadzić, spółka wcale nie musi mieć problemów z wypłacalnością, tak jak ma to miejsce w przypadku upadłości firmy. Do jej likwidacji może dojść nie tylko, gdy firma nie przynosi oczekiwanych zysków, ale również w przypadku choroby lub śmierci wspólnika, utraty koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności, konfliktu wspólników lub innych okoliczności, które powinny zostać zawarte w uchwale.

Upadłość przedsiębiorstwa ogłasza się w stosunku do dłużnika niewypłacalnego. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorca opóźnia się w spłacie wierzytelności przez 3 miesiące lub gdy wartość zobowiązań przewyższa majątek dłużnika przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc