Sprawy frankowe od wielu lat są przedmiotem wniosków sądowych. Umowy kredytu frankowego kwestionowane są głównie z tego powodu, że zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują sytuację frankowiczów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy.  Za niedozwolone uznaje się takie zapisy umowy kredytowej, które nie określają w odpowiedni sposób warunków i wysokości zmiany oprocentowania kredytu, a także zasad wypłaty i spłaty tego kredytu.

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, nie należy czekać i warto wystąpić z pozwem do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub odfrankowanie umowy. Pomoże Ci w tym kancelaria frankowa, która oferuje profesjonalną pomoc frankowiczom, którzy podpisali umowy o kredyt frankowy.

Stwierdzenie nieważności umowy o kredyt we frankach skutkuje tym, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wówczas każda ze stron umowy powinna oddać to, co od drugiej strony otrzymała. I tak po stronie kredytobiorcy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanego kapitału bez odsetek, natomiast bank będzie musiał zwrócić równowartość wszystkich pobranych rat kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi opłatami związanymi z udzieleniem i wykonywaniem umowy kredytowej.

Natomiast w przypadku odfrankowania umowy, eliminowane są jedynie niedozwolone postanowienia, a w pozostałym zakresie umowa kredytowa nadal wiąże bank i kredytobiorcę. Odfrankowanie skutkuje także zmniejszeniem wysokości kredytu i rat na przyszłość. Co więcej, po stronie kredytobiorcy powstaje roszczenie o zwrot nadpłaty, powstałej z powodu uiszczania rat kredytu w zawyżonej wysokości.

 

Kto może pozwać bank za kredyt we frankach?

Pozwać bank za kredyt we frankach szwajcarskich może każda osoba mająca kredyt we frankach. Kredytobiorca może pozwać swój bank, jeśli umowa zawiera klauzule abuzywne, a treść umowy była nieuzgodniona i narzucona przez bank. Warto pamiętać, że każda sprawa jest traktowana indywidualnie, gdyż banki w różnych okresach stosowały różne wzory umów. Aby jednak sąd uwzględnił roszczenie, należy udowodnić, że faktycznie ono nam przysługuje, co w przypadku kredytów frankowych jest dokonywane przez wyspecjalizowanych prawników od spraw kredytów frankowych.

Kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego nie mają obaw przed złożeniem powództwa wobec banku. Frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń nie tylko w trakcie spłacania kredytu, ale również wtedy, gdy mają już spłacony kredyt bankowy. Sąd może uznać umowę kredytową za nieważną, nawet wtedy, gdy przestała ona już obowiązywać.

Zanim jednak pozew trafi do sądu, kancelaria reprezentująca frankowicza stara się porozumieć z bankiem w celu zawarcia ugody pozasądowej. Dopiero wówczas, gdy bank nie zgodzi się na ustalone warunki, sprawa frankowa trafia do sądu. W walce z bankami nieoceniona jest pomoc doświadczonej kancelarii, która dokładnie sprawdzi klauzule niedozwolone w umowie frankowej, wyliczy kwotę roszczenia wobec banku oraz przedstawi koszty sprawy frankowej. Dokładna analiza umowy, dobrze przygotowana strategia procesowa i pozew oraz właściwa argumentacja w sądzie to składowe wygranego procesu.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc