Upadłość konsumencka daje dużą szansę na rozwiązanie problemów finansowych. Skutkuje ona częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest brak środków na regulowanie zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która ma problemy finansowe uniemożliwiające jej uregulowanie bieżących zobowiązań oraz były przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji.

 

Kiedy przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przepisy prawa upadłościowego uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak byłych przedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzili kiedyś działalność gospodarczą, a obecnie jej nie prowadzą. Zatem przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a tym samym oddłużyć się w stosunku do zobowiązań prywatnych i zawodowych.

Wniosek o upadłość konsumencką musi zostać złożony do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania byłego przedsiębiorcy. Musi on także wypełnić i dołączyć do wniosku oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową.

Podsumowując, były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, ale musi spełnić określone wymagania. Nie może on na dzień złożenia wniosku o upadłość prowadzić działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to szansa dla byłych przedsiębiorców, którzy w okresie prowadzenia działalności gospodarczej nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości.

pusty portfel

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc